OstravaZlín

Ceník

Kurzovné se platí vždy na pololetí, je rozděleno na- 1.pololetí září-leden a 2.pololetí únor-červen

Miniděti (Ciniminis) 1x týdně 1490 Kč
Děti začátečníci (Cookies) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2690 Kč
Děti pokročilý (Move) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2690 Kč
Junioři začátečníci (Groove) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2690 Kč
Junioři mírně pokročilí (Base) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2790 Kč
Junioři pokročilí (Wave) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2790 Kč
Junioři profi (Milk) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2790 Kč
Dospělí začátečníci až mírně pokročilí (Fresh) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2790 Kč
Dospělí pokročilí (Rice) 2x týdně 2790 Kč
  3x týdně 3900 Kč (3 trénink libovolný výběr z Open Classu či freestylu)
Dospělí pokročilí (Souls) 2x týdně 2790 Kč
  3x týdně 3900 Kč (3 trénink libovolný výběr z Open Classu či freestylu)
Dospělí  profi (Skillzflow) 3x týdně 3900 kč (3 trénink libovolný výběr z Open Classu či freestylu)
Rodiče (Oldschool) 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2690 Kč
Break 1x týdně 1490 Kč
  2x týdně 2690 Kč
Freestyle a Ladies crew 1x týdně 1490 Kč

Pro členy, kteří si zaplatí 3900 Kč můžou za tuto částku navštěvovat Open class a i chodit do Freestyle teamu.

 

Finanční řád

Daná finanční částka musí být uhrazena vždy do daného termínu:
V 1.pololetí platí STÁVAJÍCÍ členové kurzovné do posledního září v roce.
V 2.pololetí mají možnost platit stávající členové do posledního února v roce.
- bankovním převodem na bankovní účet Beat Up crew
- variabilní symbol je dle seznamů výše
Noví členové skupiny po náboru platí příspěvky na bankovní účet do dvou týdnů od prvního tréninku.
Pokud tanečník začíná tančit až v průběhu roku do 15.dne daného měsíce, částka se mu snižuje dle finančního měsíčního řádu. Pokud tanečník začne tancovat po 15. dni v daném měsíci, tréninky mu jsou do konce měsíce doúčtovány blokově po 80 Kč / trénink

Tanečníci, kteří přijdou v průběhu roku, platí taktéž příspěvky přes bankovní účet po svém prvním tréninku.

Pro nové členy (pokud si nejsou 100% jisti, že chtějí dělat tento styl tance) doporučujeme si první lekce vyzkoušet. 1 lekce je ZDARMA.

Sankce

Při překročení jakéhokoliv termínu zaplacení bude částka navýšena (již následující den) o příslušnou sankci.
Stávající členové: když někdo nezaplatí včas první pololetí, kdy už musí být peníze převedeny na účtu, má poslední možnost zaplatit do konce října, ale s automatickou sankcí 500kč k ceně pololetí jeho příslušné složky. Sankce platí bezpodmínečně od 1. října.
(to samé platí i v druhém pololetí -> nestihneš-li platbu do konce února, máš poslední možnost zaplatit do konce března, ale už s automatickou sankcí 500 Kč k ceně pololetí tvé příslušné skupiny).
Pokud se stane, že nebudeš mít uhrazeno ani do sankciovaného termínu, budeš nucen zaplatit své odchozené tréninky jako open classes (80kč jeden open class) a budeš nekompromisně vyloučen ze skupiny.

Způsoby platby

• Vkladem částky na pobočce Raiffeisen banky
• Vkladem částky na poště
• Bankovním převodem - č.ú. 519631036/5500 (variabilní symbol - číslo složky)
Pozn.: Pokud někdo nestihne zaplatit do daného termínu a poté zaplatí převodem na účet, budeme během prvních tří pracovních dnů vyžadovat potvrzení o platbě (např. vytisknutý příkaz k úhradě). Je to z toho důvodu, že platba z různých bank putuje cca 3 prac. dny a navíc výpisy z účtu kontrolujeme v průběhu roku cca jedenkrát týdně. Pokud si potvrzení nedoneste a my nebudeme mít vaši platbu na našem výpisu z účtu, nebudete moci trénovat.

Vrácení kurzovného

V případě ukončení docházky v TS Beat Up jde vrácení peněz pouze ze zdravotních důvodů a na základě potvrzení od lékaře, finanční částka se vrací od data potvrzení lékaře zaokrouhleno na půlku měsíce a zaokrouhleno na sto koruny dolů, příklad: příspěvky na pololetí 2790 kč, 5 října potvrzení doktora, vrácení 1953 Kč po zaokrouhlení 1900 Kč. Platí včetně 15tého dne v měsíci.
Další možnost vrácení příspěvků je pro nováčky. Pokud někdo zaplatí celou částku a v průběhu 14 dnů od té doby, co začal tancovat (ne od té doby, co zaplatil) se rozmyslí, že mu to nevyhovuje, vrátíme mu částku mínus 1 měsíc. Doporučujeme však, předtím, než zaplatíte, si tréninky vyzkoušet. Pokud se následně rozhodnete kurzy navštěvovat, zaplacenou jednotnou lekci Vám z celkové částky za pololetí ve skupině odečteme.
Žádné jiné možnosti vrácení peněz NEJSOU!
"Kdyby si někdo nebyl jistý ani po jednom zaplaceném tréninku,že bude chodit pravidelně, potom má možnost chodit na otevřené taneční lekce pro všechny (tzv. Open classes), kde si dostatečně ověří zda se tomuto stylu tance a vůbec kultuře chce věnovat aktivně."

POZOR

Každý, kdo je členem taneční skupiny Beat Up Ostrava (trénuje s určitou složkou), se zavazuje dodržovat tento finanční řád a při jeho porušení počítá s vyloučením ze skupiny bez možnosti vrácení peněz.