OstravaZlín

Ceník

 

 

NÁZEV SLOŽKY

VĚK

1x

týdně

2 x týdně

3x

týdně

No limit

 

ZAČÁTEČNÍCI 2022/23

CINI MINIS 

 Miniděti  4 – 7 let (ročník 2015, 2016, 2017, 2018)

2 600 ,-

 

4600,-

5200,-

MOVE

 Děti        7–11 let (ročník 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

x

3900 ,-

 

 

GROOVE

 Junioři   12 – 15 let (ročník 2007, 2008, 2009, 2010)

x

3900 ,-

4600,-

5200,-

WAVE

 Dospělí  16 – 25  let Ročník 2006 a starší)

x

3900 ,-

4600,-

5200,-

NEW SCHOOL

 Rodiče     od 25 let

2600,-

3900 ,-

4600,-

5200,-

POKROČILÍ

COOKIES

 Děti        7–11 let (ročník 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

x

3900 ,-

 

 

ROYALS

 Junioři    12 - 15 let (ročník 2007, 2008, 2009, 2010)

x

3900 ,-

4600,-

5200,-

FLAVA

 Dospělí  16 – 25  let (ročník 2006 a starší)

x

3900 ,-

4600,-

5200,-

FRESH

 Dospělí  16 – 25  let (Ročník 2006 a starší)

x

3900 ,-

4600,-

5200,-

OLD SCHOOL

Rodiče     od 25 let

2600,-

3900 ,-

4600,-

5200,-

PROFI

SOULS

Dospělí 16 – 25 let (Ročník 2006 a starší)

2 600 ,-

3900 ,-

4600,-

5200,-

SKILLZFLOW

Lektoři + profi nesoutěžní

2 600 ,-

3900 ,-

4600,-

5200,-

SPECIÁL SLOŽKY

FREESTYLE TEAM

 Věkově neomezeno

2 600 ,-

3900 ,-

4600,-

5200,-

DANCEHALL CREW

 Dospělí pokročilí od 15 let

2 600 ,-

3900 ,-

4600,-

5200,-

EXPERIMENTAL CREW

 Dospělí pokročilí od 15 let

2 600 ,-

3900 ,-

4600,-

5200,-

 

Platební podmínky 

Členský příspěvek je určen jako příspěvek na kompletní provoz organizace BEAT UP z.s., tedy nezahrnuje jen náklady spojené jen se samotnými tréninky.

 1. Úhrada pololetních členských příspěvků
 2. Soutěžní složka: 3900,- Kč (2x týdně) nebo výhodný balíček viz. bod 19
 3. pololetí (září - leden) úhrada do konce září
 4. pololetí (únor - červen) úhrada do konce ledna

(na vyžádání si lze pololetní příspěvky rozdělit na 50 a 50 % a uhradit je čtvrtletně: čtvrtletní dodatečné termíny: do 15.listopadu, do 15.dubna)

 1. Pokud tanečník začne v BUP trénovat až v průběhu roku, příspěvky se mu poměrem adekvátně sníží (zaokrouhleno na půlměsíc).
 2. Slevy - jsou-li členy skupin sourozenci, vzniká jednomu z nich sleva na školné 500,- Kč/ pololetí. Pokud u nás tancuje rodič a členem je u nás i dítě, uplatňuje slevu 300,- Kč/ pololetí)
 3. V případě nedodržení data platebních podmínek, nebude tanečník vpuštěn na trénink
 4. Způsoby platby: platbu proveďte bankovním převodem na číslo účtu 519631036/5500, do poznámky uveďte jméno a příjmení a danou složku, VS = datum narození člena
 5. Mimořádné tréninky, soustředění, soutěžní licence, startovné, kostýmy a cestovní náklady nejsou součástí ceny pololetních příspěvků a platí se zvlášť
 6. Vrácení členského příspěvku: v případě ukončení docházky v BUP se vrací příspěvky pouze ze zdravotních důvodů, a to v případě dlouhodobě nemoci, potvrzené lékařem (tj. více jak 1 měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20 % od doby nemoci.
 7. Pokud vláda ČR zamezí provozovat činnost např. v důsledku COVID 19 nebo obdobné epidemie, výuku BUP buď přeruší, omezí nebo částečně nahradí dle restrikcí v rámci časových možností studia, případně nahradí výuku online. Příspěvky se v žádném případě z těchto důvodů nevrací
 8. Tanečník, který se odhlásí bez udání důvodu z vlastní vůle, je bez nároku vrácení pololetních příspěvků
 9. Tréninky navíc: veškeré tréninky navíc se hradí vždy přímo před tréninkem na recepci nebo na základě vyúčtování naplánovaného většího počtu tréninků za jedním účelem za určité období: Lekce: 1,5h/tanečník - 100,- Kč, 2h/tanečník 150,- Kč, Individuální tréninky: lekce (1,5 – 2 hod.): sólo - 250,- Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod, duo/team – 400,- Kč trenér + 100 Kč pronájem sálu/hod.
 10. Speciální workshopy se hradí na recepci dle předem stanovené částky
 11. V případě, že se tanečník zúčastňuje soutěží, je potřeba vyřídit nebo prodloužit členství v Czech Dance Organization dle podmínek CDO, BUP si účtuje manipulační poplatek 20 Kč
 12. Startovné na soutěž se platí vždy nejpozději 3 dny před soutěží, platba v den soutěže nebo po soutěži s pokutou 50,- Kč
 13. Ke každému startovnému na soutěž dle propozic pořadatelů soutěží se přispívá 50,- Kč na zajištění registrace + pedagogický a trenérský dohled vč. kompletního organizačního zajištění na soutěži.
 14. Účast na mezinárodních soutěžích – evidenční poplatek každého účastníka je 200,- Kč (zajištění ubytování, dopravy, startovné) + náklady na dopravu, ubytování, startovné IDO
 15. Výhodné balíčky open classes - pro všechny složky (kromě dětské a mini věkové kategorie) všech pokročilostí nad rámec 2 tréninků ve složce nabídka stylově specializovaných lekcí (open classes) dle výběru každý týden:
  1. út 17:30 – 18 30 Open Class (různé styly a lektoři)
  2. st 18:30 – 19:30 Dancehall (lektor Adri: pro všechny, i začátečníky)
  3. pá 16:30 - 18:00 Dancehall crew (lektor Adri: jen pro pokročilé a 15+)
  4. pá 18:00 - 19:30 Break dance (pro všechny, začátečníci)
  5. pá 18:00 - 19:30 Experimental crew (lektor Sabča, pro všechny)
  6. pá 19:30 - 21:00 Freestyle (různí lektoři + jam/party session)
 16. Cena všech open classes: 140,- Kč (člen/nečlen) nebo
 17. Výhodné balíčky k vašim trénikům:

A/ 3 x týdně: pololetní příspěvky 4600,- Kč (každý týden 1 lekce navíc dle výběru vychází jen na cca 40,- Kč)

B/ No limit: pololetní příspěvky 5200,- Kč (všechny lekce bez omezení, cena lekcí vychází cca 30 Kč, 4x - 8x týdně!)

C/ 1x týdně pololetní příspěvky 2600,- Kč (pro všechny, co netancují v soutěžní složce lekce dle výběru)