OstravaZlín

Ceník

 

NÁZEV SLOŽKY VĚKOVÉ ROZMEZÍ

1x TÝDNĚ

2-3x TÝDNĚ 4-5x TÝDNĚ
CINI MINIS  Mini děti od 4 let 

2 150,-

-

-

COOKIES Děti od 8 let 2 150,- 3 450,- 4 050,-
GROOVE Junioři začátečníci od 12 let 2 150,- 3 450,- 4 050,-
MOVE Junioři pokročilí od 12 let 2 150,- 3 450,- 4 050,-
FLAVA Dospělí začátečníci od 16 let 2 150,- 3 450,- 4 050,-
WAVE Dospělí pokročilí od 16 let 2 150,- 3 450,- 4 050,-
FRESH Dospělí pokročilí od 16 let 2 150,- 3 450,- 4 050,-
SOULS Dospělí profi od 16 let 2 150,- 3 450,- 4 050,-
SKILLZFLOW Lektoři 2 150,- 3 450,- 4 050,-
OLD SCHOOL Rodiče od 31 let 2 150,- - -
         
FREESTYLE TEAM Věkově neomezeno 2 150,- - -
DANCEHALL CREW Dospělí od 15 let 2 150,- -

-

EXPERIMENTAL CREW Dospělí pokročilí od 15 let 2 150,- -

-

1x TÝDNĚ - Cena zahrnuje pouze 1 trénink v týdnu, ale bohužel při této variantě není možnost soutěžit v 2. pololetí a stáváte se náhradníkem.

2-3x TÝDNĚ - Cena zahrnuje trénování v soutěžní složce + 1 lekci navíc dle vlastního výběru (Open Class, Freestyle crew, Dancehall crew nebo Experimental crew)

4-5x TÝDNĚ - Cena zahrnuje trénování v soutěžní složce + Open Class, Freestyle crew, Dancehall crew nebo Experimental crew!

RODIČOVSKÁ/SOUROZENECKÁ SLEVA

Možnost uplatnění 25% slevy pro rodiče a jejich děti či sourozence, kteří u nás tancují. 

  ČLEN  NEČLEN
OPEN CLASS

120,-

150,-

Finanční řád

Daná finanční částka musí být uhrazena vždy do daného termínu:

1. pololetí (září - leden) nejpozději do 15. října 2021

2. pololetí (únor - červen) nejpozdějí do 15. února 2022

Pokud tanečník začne u nás trénovat až v průběhu roku, tak úhrada je vždy do 15. dne daného měsíce. Částka se mu snižuje dle finančního měsíčního řádu. Pokud tanečník začne tancovat po 15. dni v daném měsíci, tréninky mu jsou do konce měsíce doúčtovány blokově po 100,- Kč/trénink.

Pro nové členy (pokud si nejsou 100% jistí, že chtějí dělat tento styl tance) doporučujeme si první lekce vyzkoušet. 2 lekce je ZDARMA.

POZOR OD 15. ŘÍJNA SE PŘÍSPĚVKY ZA 1. POLOLETÍ ZDRAŽUJÍ O 300,- KČ! ZA 2. POLOLETÍ SE CENA ZVEDNE OPĚT OD 15. ÚNORA 2022.

Způsoby platby

Vrácení členského příspěvku

V případě ukončení docházky v TS Beat Up jde vrácení peněz pouze ze zdravotních důvodů a na základě potvrzení od lékaře.

Finanční částka se vrací od data potvrzení lékaře zaokrouhleno na půlku měsíce a zaokrouhleno na sto koruny dolů.

Novým členům umožňujeme vrácení příspěvků mínus jeden měsíc do 14 dní od prvního tréninku. 

Žádné jiné možnosti vrácení peněz NEJSOU!

Členský příspěvek je určen jako příspěvek na kompletní provoz organizace BEAT UP z.s., tedy nezahrnuje jen náklady spojené jen se samotnými tréninky. Pokud vláda ČR zamezí provozovat činnost např. v důsledku COVID 19 apod., výuku budeme nahrazovat online a příspěvky se nevrací.

POZOR

Každý, kdo je členem taneční skupiny Beat Up Ostrava (trénuje s určitou složkou), se zavazuje dodržovat tento finanční řád a při jeho porušení počítá s vyloučením ze skupiny bez možnosti vrácení peněz.